Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (12/01/2015 11:27:00)
Xu hướng  : tăng
Dự kiến hôm nay : Vàng liên tục tăng vào những ngày qua sau khi bức phá kháng cự đầu tiên tại 1210 , khả năng tiếp tục chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1237 . Trong xu hướng dài hạn , chúng tôi nhận thấy Gold gặp hỗ trợ mạnh quanh 1180, khả năng Gold chuẩn bị cho chu kỳ tăng dài hạn trong thới gian tới
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua quanh 1210--1215
Chốt lời     :  1220 hoặc 1237
Dừng lỗ     : 1200