Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (29/12/2014 10:57:00)
Giá vàng tăng mạnh nhất trong hơn 2 tuần qua do dự đoán rằng Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, sẽ có nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản dự trữ có giá trị.
Về phần kỹ thuật, cuối tuần trước giá tăng điểm mạnh, đóng cửa trên vùng 1187. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu mạnh mẽ ủng hộ cho thế lên của vàng. Trong thời gian tới, nếu không có thêm dấu hiệu, nhiều khả năng giá sẽ sideway trong vùng 1170-1230. Biên độ trong ngày từ 1187-1204. Các mức giá quan trọng trong ngắn hạn là 1187 – 1214.
Chiến lược:
Canh mua tại 1187
Stoploss: 1176
Take profit: 1204