Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (12/11/2014 01:29:00)
Việc giá dầu giảm giá trong những ngày qua đã kích thích nhu cầu mua vàng vật chất  trở lại. Tuy vậy, nhu cầu trên vẫn chưa đáng kể so với những diễn biến tích cực của nền kinh tế Mỹ.
Về phần kỹ thuật, vàng hôm qua chưa phá được mốc 1148 cho thấy đà xuống đã giảm nhiệt hẳn. Tuy nhiên, thế lên vẫn chưa được thiết lập, nên vàng hôm nay sẽ sideway trong khu vực từ 1148-1178.
Biên độ dao động: 1148-1178
Chiến lược:
Canh mua tại 1155
Stoploss: 1148
Take profit: 1172