Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (21/10/2014 11:14:00)
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay :
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1235--1240
Chốt lời : 1248 – 1257
Dừng lỗ : 1220