Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (17/10/2014 01:30:00)
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay :
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1230--1235
Chốt lời : 1248 – 1257
Dừng lỗ : 1220