Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (22/09/2014 12:57:00)
     Tuần qua vàng đóng cửa là một tuần giảm giá tạo giá thấp nhất trong vòng 9 tháng qua . Sáng nay vàng tiếp tục tạo giá thấp mới tại 1208$. Vàng đang hướng xuống hỗ trợ 1200$. Xu hướng giảm giá của vàng đang chiếm ưu thế.

Về phần kỹ thuật, vàng có mức kháng cự quan trọng tại 1240$ và mức hỗ trợ quan trọng tại 1181$. Hiện tại vàng đang hướng xuống 1200$. Hôm nay vàng trên 1220$ thì vàng tăng lên lại 1230$/1240$. Nếu vàng dưới 1220$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1200$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1200-1220
Chiến lược:
Bán: 1216
Chốt lời: 1205
Dừng  lỗ: 1226