Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (28/08/2014 10:20:00)
Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là 1 ngày tăng giá. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã có một chút ảnh hưởng lên thị trường. Thị trường không có dữ liệu kinh tế lớn trên toàn cầu đến cuối tuần và cận ngày Lao Động Mỹ nên thị trường ảm đạm cho đến kỳ nghỉ cuối tuần.
Về phần kỹ thuật, giá đang chạy trong 2 đường band của bollingerband. Và hiện tại giá đang hướng lên lại đường trung bình và band trên của bollingerband.  Hôm nay vàng trên 1280$ thì vàng tăng lên lại 1296$. Nếu vàng dưới 1280$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1270$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1280-1305
Chiến lược:
Mua: 1283
Chốt lời: 1292
Chốt lỗ: 1280