Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/08/2014 01:36:00)
    Hôm qua vàng đóng cửa là 1 ngày giảm giá nhẹ. Sáng đầu ngày vàng giảm mạnh và tạo giá low mới tại 1269$. Nhưng nhanh chóng vàng đã tăng giá trở lại và đóng cửa gần giá mở cửa. Cho thấy xu hướng giảm giá yếu hẳn và đang chuẩn bị cho xu hướng  tăng  giá.
Về phần kỹ thuật, giá đang chạy trong 2 đường band của bollingerband. Và hiện tại giá đang hướng lên lại đường trung bình và band trên của bollingerband.  Hôm nay vàng trên 1280$ thì vàng tăng lên lại 1296$. Nếu vàng dưới 1280$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1270$.

Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1270-1296
Chiến lược:
Mua: 1283
Chốt lời: 1292
Chốt lỗ: 1277