Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (22/08/2014 11:19:00)
Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là một ngày giảm giá và đã xuống chạm mức hỗ trợ 1280$ và tạo giá thấp mới tại 1273$. Hôm nay vàng trên 1273$ thì vàng tăng lên lại 1287$. Nếu vàng dưới 1273$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1257$.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1292-1305
Chiến lược:
Mua: 1278
Chốt lời: 1285
Chốt lỗ: 1272