Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (12/08/2014 11:04:00)
    Hôm qua vàng dao động trong biên độ hẹp 1305-1311.  Thị trường vàng đang chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ.  Về phần kỹ thuật, giá vàng đang dao động giữa 2 đường band của bollingerband. Cho thấy vàng đang sideway trong biên độ rộng. Hôm nay vàng trên 1308$ vàng tăng đến 1325$. Nếu vàng dưới 1308$ thì vàng giảm giá xuống 1300$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1300-1325
Chiến lược:
Mua: 1305
Chốt lời: 1315
Chốt lỗ: 1300