Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (06/08/2014 11:26:00)
Hôm qua vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp , giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa. Thị trường dường như đang chờ tin tức để kích thích thị trường. Nhiều khả năng hôm nay giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1282-1293. Nếu giá vàng tăng trên  1293$ thì khả năng tăng giá của vàng sẽ  mạnh mẽ.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1285-1310
Chiến lược:
Mua: 1288
Chốt lời: 1294
Chốt lỗ: 1284