Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (01/08/2014 11:23:00)
Hôm qua vàng  đóng cửa là một ngày giảm giá mạnh và phá luôn mức hỗ trợ 1292$ và 1287$. Vàng đang hướng xuống mức hỗ trợ 1277$. Tình hình thế giới vẫn đang căng thẳng, các tổ chức lớn của thế giới đã vào cuộc để có thể can thiệp vào tình hình bất ổn này.
Về phần kỹ thuật, MACD bắt đầu chuyển xuống dưới zero. Hôm nay nếu giá vàng dưới 1287$  vàng sẽ giảm giá xuống 1277.5$. Nếu giá vàng trên 1287$ vàng sẽ tăng đến 1312$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1277-1293
Chiến lược:
Mua: 1280
Chốt lời: 1292
Chốt lỗ: 1276