Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (31/07/2014 11:13:00)
       Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là một ngày giảm giá nhưng vẫn chưa phá được mức hỗ trợ 1292$ và 1287$. Cho thấy xu hướng giảm giá của vàng đã yếu. Tình hình kinh tế căng thẳng khi Mỹ , Nga và Phương tây đang dung việc cấm vận lẫn nhau. Cho thấy tình hình ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, nhu cầu trú ẩn an toàn của Vàng đều được thị trường nghĩ tới. Nên khả năng tăng giá đột ngột của vàng là rất cao.

Về phần kỹ thuật, MACD vừa chạm zero. Hôm nay nếu giá vàng dưới 1298$  vàng sẽ giảm giá xuống 1292$/1287.5$. Nếu giá vàng trên 1298$ vàng sẽ tăng đến 1312$/1320$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1295-1312
Chiến lược:
Mua: 1294
Chốt lời: 1303
Chốt lỗ: 1287