Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (28/07/2014 01:42:00)
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng, giá đã test lại mức 1294. Liên tiếp 2 tuần vừa qua, giá về nhúng lại mức này, nhưng đều đóng cửa bên trên 1294; thêm vào đó, cây nến tuần vừa qua đã có dạng Pin bar, cho thấy nhịp test đã hoàn tất. Vì vậy, chúng ta có thể vào Mua ngay tại thị trường 1304, chặn lỗ 1287, mục tiêu dài hơi 1390.