Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (07/07/2014 10:43:00)
Tuần vừa qua Vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Là tuần thứ 2 liên tiếp vàng đi nhẹ nhàng sau một tuần tăng giá mạnh mẽ. Giá vàng vẫn trên mức cản tâm lý 1300$. Thị trường vẫn cho rằng xu hướng tăng giá của vàng đang chiếm ưu thế mạnh mẽ. Hiện tại vàng đang dao động trong biên độ hẹp 1306$-1332$.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1306-1332
Chiến lược:
Mua: 1313
Chốt lời: 1321
Chốt lỗ: 1308