Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (02/07/2014 10:22:00)
     Hôm qua vàng tạo giá cao mới tại 1332$,mức này cũng là mức kháng cự. Không phá được mức kháng cự quan trọng tại 1332$, vàng đóng cửa là một ngày giảm giá nhẹ. Nhiều  khả năng vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ 1306$-1330$. Hôm nay  vàng dưới 1332$ vàng rớt xuống lại vùng 1315$. Vàng trên 1332$ vàng sẽ tăng đến 1343$.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1315-1332
Chiến lược:
Bán: 1327
Chốt lời: 1321
Chốt lỗ: 1332