Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (01/07/2014 11:23:00)
Hôm qua vàng có một ngày tăng giá mạnh mẽ sau một tuần sideway trong biên độ hẹp. Và sáng nay giá vàng tiếp tục chinh phục mục tiêu 1330$ nhưng vẫn chưa có sự bứt phá thực sự. Nếu hôm nay giá vàng vẫn đóng cửa dưới 1330$ thì vàng sẽ tiếp tục sideway trong biên độ 1305$-1332$. Nếu kết thúc ngày hôm nay giá vàng đóng cửa trên 1332$ thì xu hướng tăng giá của vàng đã bắt đầu.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1310-1332
Chiến lược:
Bán: 1328
Chốt lời: 1321
Chốt lỗ: 1332