Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/06/2014 11:22:00)
Hôm qua vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1310$-1325$. Hiện tại vàng đang đi ngang trong biên độ hẹp 1305-1325$.
Xu hướng: giảm giá
Biên độ dao động: 1305-1325
Chiến lược:
Bán: 1318
Chốt lời: 1313
Chốt lỗ: 1326