Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (17/06/2014 10:08:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày giảm giá.  Sau khi tạo giá cao mới tại 1285$. Nhưng đã không giữ được giá cao mà cuối ngày đóng cửa giá thấp và dưới mức kháng cự 1278%. Cho thấy xu hướng tăng  giá của vàng đã yếu. Hôm nay vàng dưới 1278$ vàng sẽ giảm xuống 1260$. Nếu vàng trên 1278$ vàng tăng đến 1290$.
Xu hướng: giảm giá
Biên độ dao động: 1260-1285
Chiến lược:
Bán: 1275
Chốt lời: 1265
Chốt lỗ: 1285