Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (27/03/2014 11:32:00)
Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là một ngày giàm giá và tạo giá thấp mới tại 1298$. Mức giá thấp nhất từ 5 tuần qua. Áp lực bán kỹ thuật và trong bối cảnh thiếu hụt tin tức cơ bản hỗ trợ cho vàng. Xu hướng giảm giá vẫn kiểm soát trong ngắn hạn. Tuần này không có chuyển đổng địa chính trị và dữ liệu kinh tế lớn nào.
Về phần kỹ thuật, MACD đang tạo đáy dưới zero và giá đang bám band dưới của đường bollingerband. Vàng đang có mức cản tâm lý 1300$. Nên giá chưa bứt phá được. Vàng đang có mức kháng cự gần  1307$. Nếu phá được mức này, vàng sẽ tăng lại khu vực 1315$.
Hôm nay nếu giá vàng dưới 1300$ thì vảng giảm xuống 1294$/1285$. Nếu giá vàng trên 1300$, vàng sẽ  tăng đến 1315$.
Xu hướng: xuống
Biên độ dao động: 1285-1315
Chiến lược:
Bán: 1306
Chốt lời: 1298
Chốt lỗ: 1312