Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/03/2014 10:57:00)
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Gold đang trong xu hướng giảm giá nhắm về hỗ trợ 1280 . Trong biểu đồ Daily, hôm qua Gold có một ngày tăng nhẹ , khả năng tăng lên kiểm tra kháng cự 1325—1327 vào hôm nay . Chúng tôi ủng hộ bán khi giá tăng lên khu vực đường trung bình với nhận định Gold sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1325--1327
Chốt lời    : 1280
Dừng lỗ    : 1342