Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (11/03/2014 10:35:00)
Hôm qua vàng có ngày dao động nhẹ trong biên độ 1330-1346$. Theo thông tin mới từ Hiệp hội Công nghiệp tương lai, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng trong hoạt động giao dịch vàng lớn nhất trong năm năm qua. Tình hình ở Ukraina hiện đang âm ỉ đâu đó. Một cuộc bỏ phiếu về việc Lý thiên khai Crimean được dự kiến vào ngày 16 tháng 3, đó có thể là điểm nóng của khu vực. Việc này sẽ hạn chế việc áp lực bán vàng ít nhất là trong ngắn hạn.
Về phần kỹ thuật,  Vàng đang dao động trong biên độ hẹp 1330-1345. Và giá đang ở đường trung bình của bollingerband. Giá vàng vẫn bám sát zero. Cho ta xu hướng chưa rõ ràng của vàng. Hôm nay vàng dưới 1341$, vàng sẽ giảm giá lại vùng 1320$. Nếu vàng trên 1341$ vàng sẽ tăng lên 1355$.
Xu hướng: đi ngang
Biên độ dao động: 1330-1345
Chiến lược: đứng ngoài quan sát