Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/02/2014 10:26:00)
     Hôm qua vàng đóng cửa tiếp tục là một ngày tăng nhẹ. Và tiếp tục tạo giá cao mới tại 1344$. Tình hình căng thẳng tại Ukrian, Venue.Nhà đầu tư đang tìm kiếm hướng vàng từ dữ liệu mới vào ngày hôm qua. Trong vài năm qua chính sách tiền tệ của Mỹ rất dễ dàng . Là một trong những yếu tố cơ bản cho vàng tăng giá.  Tình trạng bất ổn của Ukraina vẫn còn là một yếu tố địa chính trị quan trọng đối với thị trường.Liên minh châu Âu và quỹ tiền tệ đang cố gắng tìm cách để chống đỡ cho hệ thống tài chính của Ukraina trước khi nó sụp đổ  .

Về phần kỹ thuật,  MACD đang tạo dấu hiệu phân kỳ giảm. Giá vàng đang giảm lại đường trung bình của bollingerband. Cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm đang chiếm ưu thế. Sau khi tạo giá cao mới tại 1344$, vàng đang điều chỉnh và khả năng xuống lại mức kháng cự 1332$ là cao. Hôm nay vàng dưới 1344$, vàng sẽ giảm giá lại vùng 1332$/1324$. Nếu vàng trên 1344$ vàng sẽ tăng lên 1360$.
Xu hướng: giảm
Biên độ dao động: 1324-1344
Chiến lược
Bán: 1340
Chốt Lời: 1333
 Chặn Lỗ: 1344