Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (15/01/2014 12:06:00)
Hôm qua vàng đã tạo bất ngờ giảm giá mạnh mẽ tạo giá thấp nhất tại 1241$ khi không phá được mức kháng cự  gần nhất tại 1256$. Thị trường chứng khoán tăng giá là nhân tố làm vàng giảm giá vào tối qua. Hoạt động giao dịch không biến động ở châu Á và Châu Âu.  Dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố tốt hơn một chút so với dự kiến nhưng cũng hạn chế mua vào của kim loại quý.
Về phần kỹ thuật, MACD co divergence down, giá đang ở dưới đường trung bình của bollingerband. Mục tiêu vàng sẽ tiếp tục rớt xuống 1232$. Đây cũng là đường band dưới của bollingerband và cũng là mức hỗ trợ quan trọng.
Hôm nay giá vàng trên 1244$ thì giá vàng tăng đến 1256$/1268$ , giá vàng dưới 1244$ thì giá vàng giảm xuống 1238$-1232$.
Xu hướng: giảm
Biên độ dao động: 1232-1256
Chiến lược
Bán: 1241
Chốt Lời: 1234
 Chặn Lỗ: 1245