Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (18/12/2013 04:05:00)
Hôm qua giá vàng đóng cửa là một ngày giảm giá. Vàng đang dao động trong biên độ hẹp, vì các nhà đầu tư và các tổ chức lớn cũng đã chốt trạng thái chuẩn bị cho kỳ nghĩ lớn trong năm. Thêm vào đó thị trường đang chờ tin từ FOMC. Thị trường sẽ phản ứng mạnh mẽ khi FOMC phát biểu vào tối mai. Nhưng cho dù có cắt giảm gói cứu trợ thì phần nào đã ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian qua.
Về phần kỹ thuật, giá vàng đang biến động trong 2 đường band của bollingerband. Vàng đang dao động trong biên độ hẹp 1220-1250. Hôm nay giá vàng trên 1230$ thì giá vàng tăng đến 1251$ , giá vàng dưới 1230$ thì giá vàng giảm xuống 1225$/1210$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1230-1251
Chiến lược:
Mua:  1232
Chốt Lời: 1240
 Chặn Lỗ: 1224