Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (09/12/2013 04:03:00)

Vàng đã có một ngày biến động khôn lường vào cuối tuần trước. Khi có tin bảng lương giá vàng đã giảm giá mạnh nhưng ngay lập tức cũng đã tăng lên lại và tạo giá cao của ngày tại 1245$. Nhưng đóng cửa giá đã giảm lại và cao hơn giá mở cửa một chút. Tuần rồi theo khảo sát của kitco. Các tổ chức tham gia thị khảo sát chia đều xu hướng cho giá vàng. Tuần này, các người tham gia khảo sát lại tiếp tục chia đều xu hướng cho giá vàng.
Về phần kỹ thuật, MACD cho ta tín hiệu divergence up. Khi giá bứt khỏi đường downtrend line thì giá vàng sẽ tăng mạnh mẽ. Mức hỗ trợ gần nhất của vàng là 1220$. Mức kháng cự gần nhất là 1245$. Giá vàng vẫn đang đi ngang dưới thấp. Làm thị trường vẫn đang nghĩ xu hướng giảm giá vẫn đang tiếp diễn.
Hôm nay giá vàng trên 1230$ thì giá vàng tăng đến 1245$-1250$ , giá vàng dưới 1230$ thì giá vàng giảm xuống 1220$/1200$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1220-1250
Chiến lược:
Mua:  1225-1228
Chốt Lời: 1245-1250
 Chặn Lỗ: 1220