Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (22/11/2013 03:38:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày dao động nhẹ với biên độ hẹp sau một ngày chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ hôm thứ 4. Biên bản báo cáo của Ủy ban thị trường Mở được tiêu điểm của thị trường và phần nào đã làm thị trường kim loại quý ảm đạm. Các thành viên Ủy ban cũng thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức độ trung bình. Tuy nhiên, còn một đội ngũ lớn các nhà quan sát thị trường vẫn tìm kiếm những lý do để Fed bắt đầu giảm dần gói kích thích. Điều này sẽ đưa báo cáo việc làm của Mỹ vào đầu tháng lên làm tiêu điểm rất cao. Bài phát biểu của chủ tịch ngân hàng trung ương Châu Âu Draghi cũng làm ảnh hưởng thị trường.
Về phần kỹ thuật, vàng tiếp tục đi trong biên độ hẹp vào ngày hôm qua 1235$-1250$. Hôm nay mức kháng cự 1250$ sẽ là mức kháng cự quan trọng. Nếu phá mức này vàng sẽ tăng lên lại mức kháng cự quan trọng là 1270$ cũng là đường trung bình của bollingerband. Còn nếu như không phá được 1250$. Vàng sẽ tiếp tục chinh phục những giá thấp mới tại 1235$/1220$.
 Hôm nay giá vàng trên 1250$ thì giá vàng tăng đến 1270$ , giá vàng dưới 1250$ thì giá vàng giảm xuống 1235$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1235-1270
Chiến lược
Mua: 1241
Chốt Lời: 1249/1268
 Chặn Lỗ: 1235