Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (18/11/2013 03:17:00)
     Vàng có một phiên giao dịch khá sôi động mặc dù đi trong biên độ hẹp vào cuối tuần qua. Đóng cửa là một ngày tăng giá. Dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang chuẩn bị. Nhìn biểu đồ Weekly, ta thấy tuần rồi kết thúc là một pin bar tăng giá. Xác nhận thêm một điều nữa là xu hướng xuống đã yếu. Vàng được ghi nhận là tuần tăng giá đầu tiên sau trong 3 tuần qua. Cho thấy Vàng  đang chuẩn bị cho xu hướng tăng giá. Vàng đang dao động trong biên độ rộng 1250$-1360$. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động trong vùng này. Vì vậy, giá sẽ lên lại 1360$ là khả quan.

 Hôm nay giá vàng trên 1286$ thì giá vàng tăng đến 1295$/1306$/1314$, giá vàng dưới 1286$ thì giá vàng giảm xuống 1278$/1267$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1278-1314
Chiến lược
Mua: 1286
Chốt Lời: 1293/1300
 Chặn Lỗ: 1277