Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (24/10/2013 04:34:00)
Hôm qua giá vàng không biến động nhiều, một ngày bình yên của kinh doanh Mỹ. Có động thái chốt lời nhẹ từ các nhà đầu tư ngắn hạn và  sự điều chỉnh kỹ thuật đặc trưng sau một chuỗi tăng giá mạnh. Bắt đầu từ tháng Mười một Ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ kiểm tra 130 tổ chức tài chính liên minh Châu Âu. Cho thấy thực tế các ngân hàng châu âu có rất nhiều khoản nợ xấu. Nếu kết quả kiểm tra sắp tới của Châu Âu là không tốt, nhanh chóng làm mất niềm tin của nhà đầu tư trong hệ thống tài chính  Liên minh Châu Âu .
Về phần kỹ thuật, MACD đang dao động trên zero. Giá vàng đang điều chỉnh giảm xuống đường trung bình của bollingerband và cũng là mức hỗ trợ quan trọng tại 1330$. Cho thấy xu hướng tăng đang thể hiện mạnh mẽ.  Hôm nay vàng trên 1330$, vàng sẽ tăng đến 1352$. Nếu giá vàng dưới 13301$ thì vàng xuống 1310$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1330-1352
Chiến lược
Mua : 1334
Chốt Lời: 1344/1350
 Chặn Lỗ: 1329