Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (11/10/2013 04:26:00)
       Hôm qua vàng đóng cửa tiếp tục là 1 ngày giảm giá mạnh.  Một số áp lực bán kỹ thuật cũng đã đẩy giá xuống 1281$, gần chạm mức hỗ trợ quan trọng tại 1277$. Có một rủi ro chung của thị trường là có một số phong trào từ Đảng Cộng Hòa về việc mở rộng giới hạn trần nợ của Mỹ. Tổng thống Obama gặp gở các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa chiều thứ Năm. Ngân sách Mỹ còn lâu mới được giải quyết hoàn toàn.Và G-20 bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương cũng được tiến hành họp vào thứ năm tại Washington. Cũng tập trung vào vấn đề trần nợ của Mỹ. Đặc biệt các quỹ đang mất dần niềm tin với vàng. Điều này cũng là thời điểm đáng chú ý của thị trường.

Về phần kỹ thuật,  MACD  đang dao động dưới zero. Thể hiện xu hướng đang giảm giá. Giá đang bám band dưới của bollingerband. Cũng thể hiện xu hướng giảm giá. Nhưng giá cũng đã đi ra ngoài band dưới vì vậy nhiều khả năng vàng sẽ hồi lên lại đường trung bình của bollingerband. Và hiện tại vàng đang có mức hỗ trợ quan trọng tại 1277.72$.  Hôm qua vàng đã xuống 1281$ , dường như đã đến vùng mục tiêu nên giá vàng có nhiều khả năng sẽ tăng lên lại từ mức này vì không  phá  được mức hỗ trợ 1277.72$.
Hôm nay giá vàng trên 1287$ thì giá vàng tăng đến 1295$/1310$, giá vàng dưới 1287$ thì giá vàng giảm xuống 1277.72$
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1280-1310
Chiến lược
Mua : 1290
Chốt Lời: 1300/1310
 Chặn Lỗ: 1285