Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (30/09/2013 04:01:00)
Tuần qua vàng đóng cửa là một tuần tăng giá nhẹ. Cho thấy xu hướng giảm giá đã giảm và đang chuẩn bị cho xu hướng tăng giá. Đa số người tham gia khảo sát của Kitco cho rằng vàng sẽ tăng trong tuần này. Tuần này thị trường tập trung vào cuộc họp nợ công của Mỹ, và đặc biệt là tin bảng lương phi nông nghiệp vào cuối tuần này.
Về phần kỹ thuật, giá vàng vẫn còn dao động dưới đường downtrendline. Sau khi vừa chạm đường downtrendline vào sáng nay, giá vàng đã dội xuống lại. Mặc dù vậy, giá vàng vẫn đang bám đường band trên. Và MACD cũng đang chuyển lên trên zero. Cho thấy xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Hôm nay giá vàng trên 1343$ thì giá vàng tăng đến 1355$, giá vàng dưới 1343$ thì giá vàng giảm xuống 1333$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1330-1355
Chiến lược
Mua: 1338
Chốt Lời: 1348
Chặn Lỗ: 1333