Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (13/09/2013 03:39:00)
      Hôm qua vàng đã rơi tự do và đóng cửa dưới thấp. Giá vàng đã chạm giá thấp nhất của ngày khi tin nhu cầu việc làm của Mỹ được công bố. Thị trường vẫn theo dõi sát tình hình giao trả vũ khí hóa học của Syria cho Mỹ. Sự việc này được quốc tế kiểm soát. Thương nhân và nhà đầu tư vẫn đang chờ cuộc họp của Mỹ vào tuần tới.

Về phần kỹ thuật, hôm qua MACD đã giảm dưới zero, hôm nay ta tạm thời thấy đáy của MACD, cho thấy nhiều khả năng MACD sẽ lên lại , giá vẫn bám sát band dưới của bollingerband. Thể hiện xu hướng xuống đang tiếp diễn. Nhưng giá vàng đang có mức hỗ trợ tại 1318$. Vì vậy, khả năng tăng lên lại cũng rất cao.
Hôm nay giá vàng nếu dưới 1320$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1300$. Nếu giá vàng trên 1320$ thì tăng lại vùng 1335$/1345.
Biên độ dao động: 1320-1345
Xu hướng: Tăng
Chiến thuật:
Mua: 1325
Chốt Lời : 1333/1342
Dừng Lỗ : 1318