Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (12/06/2013 01:34:00)
     Hôm qua vàng đóng cửa là 1 ngày giảm giá, tạo giá thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây tại 1366$. Trên thị trường đang mang một tâm lý hoang mang lo sợ đối với vàng. Nguy cơ vàng là tài sản trú ẩn an toàn để hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của vàng đang thất vọng. Và từ những báo cáo nhu cầu yếu của vàng gần đây từ nước tiêu thụ vàng lớn nhất Ấn Độ cũng làm cho thị trường lo lắng.

Về phần kỹ thuật, Giá vẫn dao động dưới đường trung bình của bollingerband. Cho thấy giá vẫn còn xuống, còn về  MACD đang ở dưới zero nhưng dao động ngang và yếu, xu hướng xuống không mạnh. Vàng lần lượt chinh phục mức hỗ trợ 1366$/1354.5$ vào hôm nay.
Hôm nay giá vàng nếu dưới 1378$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1366$-1354.5$. Nếu giá vàng trên 1378$ thì tăng lại vùng 1388$/1395$.
Biên độ dao động: 1354.5-1388
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Bán:  1378
Chốt Lời : 1369
Dừng Lỗ : 1382