Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (23/04/2013 01:28:00)
VÀNG
Hôm qua vàng tiếp tục đẩy giá lên và tạo giá cao mới tại 1439$. Nhu cầu của vàng vật chất  đang tăng  mạnh mẽ. Đây là yếu tố chính cho thấy vàng tăng giá từ mức giá thấp của tuần trước và thị trường  cho rằng đã nhìn thấy đáy của thị trường. Và những tin tức lạc quan khác để vàng tăng giá là vào đầu tuần đã có cuộc họp cuối tuần của 20 quốc gia ở Washington, đã chấp thuận ngầm chính sách tiền tệ tích cực của Ngân hàng Nhật Bản gần đây. Điều này gợi ý cho các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của họ. Đó là một tin tích cực cho ngành hàng hóa bao gồm cả kim loại quý.
Về phần kỹ thuật, MACD đang dao động xung quanh zero. Và giá đã chạm band trên của bollingerband. Cho thấy khu vực này đã hoàn thành xong giai đoạn điều chỉnh tăng. Đợt giảm giá này mức hỗ trợ đầu tiên là 1380.   
Hôm nay giá vàng dưới 1425$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1405$. Nếu giá vàng trên 1425$ thì tăng lại vùng 1439$.
Biên độ dao động: 1400-1439
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán  : 1430
Chốt Lời : 1422/1410
Dừng Lỗ : 1435