Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (05/04/2013 11:22:00)
   Sau 2 ngày giảm giá mạnh, hôm qua giá vàng xuống yếu hơn và đóng cửa ngày gần giá mở cửa. Hôm nay thị trường tập trung vào bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Và sự kiện quốc tế là Bắc Triều Tiên và những lời lẽ hiếu chiến đối với Mỹ và Hàn Quốc. Và Mỹ cũng đã cử quân sự đến khu vực xung quanh Triều Tiên. Thị trường vàng hiện nay không  phản ứng đến vấn đề chưa chắc chắn này. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi rất nhanh nếu có hành vi xung đột quân sự.
Về phần kỹ thuật, MACD đã tạo đáy dưới zero. Giá đang đi lên lại đường trung bình của  bollingerband. Kết thúc ngày hôm qua vàng đã để lại 1 cây doji  cho thấy xu hướng giảm giá của vàng đã yếu. Hôm nay vàng dưới 1554$ thì giảm xuống 1540$. Nếu vàng trên 1554$ thì vàng sẽ tăng đến 1572$
Biên độ dao động: 1550-1572
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1551
Chốt Lời : 1558/1570
Dừng Lỗ : 1540