Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,5% trong tháng Mười Một (24/12/2013 01:53:00)

Bộ Thương mại Mỹ đã báo cáo vào hôm nay rằng chi tiêu tiêu dùng đã vượt quá tốc độ tăng trưởng thu nhập. Và đây cũng không hẳn là điều khó lý giải trong bối cảnh người dân nước Mỹ đang ở vào thời điểm cuối năm, thời điểm của những ngày lễ lớn.

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của hãng thông tấn Wall Street đã dự đoán mức tăng 0.5% cho chi tiêu tăng 0.4% đối với thu nhập.

Tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống 4,2% từ 4,5% trong tháng Mười. Không bao gồm lạm phát, thu nhập khả dụng thực tế tăng 0,1% vào tháng Mười Một sau khi giảm 0,2% trong tháng Mười.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân gần như không đổi vào tháng Mười Một so với tháng Mười và tổng cộng đã tăng 0,9% trong năm qua. Tỷ lệ giá cốt lõi tăng 0.1% trong tháng Mười Một và tổng cộng đã tăng 1,1% trong năm qua.

Theo Tin 60S.vn