Tin tức vàng

Return to Full Page
Các chuyên gia hạ dự báo giá vàng năm 2012 (18/07/2012 08:57:00)
Giá vàng dự kiến tăng lên $1,677.50 trong quý 3 và $1,750 trong quý 4. Năm 2013, 29 chuyên giá dự kiến vàng tiếp tục phục hồi lên mức $1,791.25.
Các chuyên giá hạ dự báo giá kim loại năm nay sau nửa đầu n ăm, kim loại hoạt động không tốt, theo khảo sát của Reuters. Trong khi đôla tăng và nhu cầu vàng vật chất khan hiếm có thể chặn đà đi lên của vàng
Giá vàng dự kiến tăng lên $1,677.50 trong quý 3 và $1,750 trong quý 4. Năm 2013, 29 chuyên giá dự kiến vàng tiếp tục phục hồi lên mức $1,791.25.

123chukybaiviet.jpg