Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
ADP: Mỹ có thêm 130.000 việc làm (31/10/2013 01:37:00)

Thay đổi trong số lượng việc làm phi nông nghiệp được công bố từ ADP vào hôm thứ Tư, đã tăng thêm 130.000 công ăn việc làm.

Các nhà phân tích tham gia khảo sát của MarketWatch đã dự kiến tăng 150.000 trong tháng Mười, so với mức tăng ước tính ban đầu  là 160.000 trong tháng Chín. Nhưng hôm thứ Tư, ADP đã điều chỉnh mức tăng trong tháng Chín đạt 145.000.

Một số nhà phân tích sử dụng dữ liệu của ADP để dự đoán dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ được phát hành vào tuần tới bao gồm khu vực công và tư nhân.

Theo Tin60s