Skip to Content
Tin tức mới

Tin tức vàng

Điều chỉnh lại
Yếu tố hỗ trợ cho vàng nửa cuối 2012 (23/07/2012 09:28:00)
Do các vấn đề ở eurozone chưa được giải quyết, điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm vàng để đa dạng hóa nguồn vốn


Hội đồng vàng thế giới đã liệt kê một loạt các nhân tố hỗ trợ cho vàng trong nửa sau năm 2012

Lạm phát toàn cầu giảm trong quý 2 khiến giá vàng tăng tuy nhiên gói kích thích tiền tệ có thể làm giảm giá trị tiền tệ

Do các vấn đề ở eurozone chưa được giải quyết, điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm vàng để đa dạng hóa nguồn vốn

Với hầu hết các đồng tiền đều chịu áp lực từ các đồng tiền khác, vàng có khả năng cung cấp cơ chế trú ẩn cho nhà đầu tư

123chukybaiviet.jpg