Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Tâm lý thị trường phụ thuộc vào ECB và FED (30/07/2012 03:06:00)
Kết thúc cuối tuần trước, tâm lý ưa mạo hiểm chiếm ưu thế trên thị trường, và kỳ vọng xung quanh những chương trình kích thích là nguyên nhân chính. Những cuộc họp chính sách trong tuần này của FED và ECB là những cơ hội cực lớn để củng cố tiếp tục cho tâm lý ưa mạo hiểm trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ chính đáng liệu các nhà lập sách đưa ra được mức khích thích thích hợp. Kỳ vọng đang tăng cao còn tình trạng kinh tế cơ bản thì đang xuống dốc.
Nguồn: Dailyfx.com