Tin tức ngoại tệ

Điều chỉnh lại
Phân tích kỹ thuật về EUR và GBP của IBT (10/08/2012 05:46:00)
EUR

Biên độ giao dịch hôm nay có hỗ trợ chính 1.2160 và kháng cự chính 1.2400.
Xu hướng ngắn hạn đi xuống mục tiêu 1.1865 chừng nào giá vẫn giao dịch ở 1.3550
Hỗ trợ  1.2280   1.2255  1.2220  1.2170  1.2135
Kháng cự 1.2360 1.2400 1.2440 1.2460  1.2500
Khuyến nghị: Không tham gia thị trường
GBP

Biên độ giao dịch hôm nay có hỗ trợ chính 1.5460 và kháng cự chính 1.5780.
Xu hướng ngắn hạn đi xuống mục tiêu 1.4225 chừng nào giá vẫn giao dịch ở 1.6875
Hỗ trợ  1.5600   1.5580  1.5555  1.5510  1.5460
Kháng cự   1.5680 1.5700 1.5730 1.5780 1.5820
Khuyến nghị: Không tham gia thị trường