Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Nợ công eurozone lên 93% GDP (19/11/2012 08:58:00)

Nợ công khu vực đồng euro (eurozone) tiếp tục tăng mạnh trong khi kinh tế chính thức suy thoái trở lại.

Giới chuyên gia dự báo, kinh tế eurozone hoặc tăng trưởng nhẹ hoặc không tăng trưởng đến 2014. Nếu không tăng trưởng, nợ công khu vực này sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Hiện nợ công của eurozone lên tới 93% GDP so với 80% năm 2009, và gần 90% nửa đầu năm nay. Tỷ lệ này được dự báo lên 94,5% vào năm 2013.

Tỷ lệ nợ công trên GDP vượt quá 90% đều bị coi là cao và có thể gây sức ép đối với chi phí đi vay của 1 chính phủ.
-Gafin-

Tỷ lệ nợ công trên GDP của eurozone bắt đầu tăng mạnh từ năm 2009 khi các nền kinh tế ở đây suy giảm, chi tiêu công tăng. Giai đoạn 2000 – 2008, nợ công eurozone chỉ khoảng 70% GDP, thậm chí chỉ 66,3% vào năm 2007.