Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Ngân hàng Citi hạ dự báo giá kim loại (17/07/2012 08:31:00)
Citi hôm qua hạ dự báo giá kim loại (đồng, aluminum, platinum, palladium) năm nay và năm tới do dự đoán nhu cầu vật chất sẽ giảm trong những tháng tới trước những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô
Vanginfo.vn