Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Mỹ cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn (06/08/2012 10:04:00)
Mạng tin economywatch.com nhận định tiềm năng mạnh mẽ của người tiêu dùng Mỹ giờ đây chỉ còn là dư âm của quá khứ, bởi tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng thực tế đang ngày càng suy yếu.
Trong 18 quý qua, tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng thực tế hàng năm của Mỹ chỉ đạt mức trung bình 0,7%, so với mức 3,6% của thập niên trước. Có thể nói, chưa bao giờ tăng trưởng tiêu dùng tại Mỹ lại trì trệ lâu như vậy.
Trong nhiều năm tới, tăng trưởng tiêu dùng Mỹ có thể sẽ vẫn còn yếu và bởi vậy các nhà lãnh đạo Mỹ cần phải tập trung nhiều hơn vào 30% còn lại. Trong số 4 thành phần đóng góp cho tăng trưởng, tiềm năng lớn nhất có thể làm lên một sự khác biệt đó là chi tiêu vốn của các công ty và xuất khẩu.
Một sự thay đổi nhu cầu từ bên ngoài không phải là chuyện đơn giản, người Mỹ cần phải quyết tâm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Mỹ đã và đang tụt hậu. Theo Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2011/ 2012, Mỹ đã rơi xuống vị trí thứ 5, từ vị trí thứ 4 của năm trước, đánh dấu rõ nét xu hướng đi xuống kể từ năm 2005.