Skip to Content
Tin tức mới

Tin tức vàng

Điều chỉnh lại
Lượng nắm giữ vàng tại ETF cho thấy nhu cầu sẽ tăng mạnh (12/11/2012 01:27:00)
Nhu cầu vàng tại quỹ ETF vẫn còn mạnh, theo nhận định HSBC. Các chuyên gia phân tích trích dữ liệu từ Bloomberg cho thấy lượng nắm giữ chạm mức kỷ lục trong tuần trước với khoảng 2,592 tấn.

Bất chấp giá vàng giảm trong tháng 10, trữ lượng tại ETFs vẫn tăng xuyên suốt tháng này và tiếp tục tăng trong tháng 11. Các nhà đầu tư tại ETFs thường có thời gian nắm giữ dài hạn và trữ lượng tăng có thể cho thấy nhu cầu đối với các tài sản cứng như vàng.