Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Fed cân nhắc tăng quy mô QE3 (23/10/2012 08:46:00)
Trong cuộc họp tuần này, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc thảo luận mở rộng quy mô gói nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3). Theo giới phân tích, tại cuộc họp kéo dài 2 ngày bắt đầu từ hôm nay 23/10, Fed sẽ bỏ phương pháp đặt mục tiêu ban đầu và chuyển sang đặt mục tiêu định lượng cho chính sách.

Ngoài ra, Fed sẽ cân nhắc mở rộng chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay để cân nhắc mua trái phiếu Kho bạc theo chương trình Operation Twist (chương trình hoán đổi trái phiếu ngắn hạn sang dài hạn dự kiến hết hạn vào cuối năm).

Tháng trước, Fed đã công bố QE3 nhằm mua 40 tỷ USD chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp mỗi tháng và hoán đổi 85 tỷ USD trái phiếu từ ngắn hạn sang dài hạn cho đến khi thị trường lao động được cải thiện. Fed cũng duy trì lãi suất siêu thấp gần 0% cho đến giữa 2015.

Chuyên gia phân tích tại Capital Economics ước tính, Fed có thể mua hơn 1.000 tỷ USD chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp.

QE3 giúp giảm chi phí đi vay cho chính phru Mỹ, nhưng mặt khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ở đây, đặc biệt là ngành ngân hàng. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương châu Á phải tìm cách ngăn chặn nội tệ tăng giá.