Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Dầu tăng lên mức cao 7 tuần (18/07/2012 08:50:00)
Dầu tăng lên mức cao 7 tuần do dự đoán nguồn dự trữ giảm và khi báo cáo chỉ ra sản lượng công nghiệp tăng trong tháng 6
Dầu giao tháng 8 tăng 79 cent, tương đương 0.9% lên $89.22 trên New York Mercantile Exchange, mức cao nhất từ 29/5. Giá đã giảm 9.7% năm nay
Vanginfo.vn