Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Dầu giảm từ mức cao 9 tuần ở New York (20/07/2012 10:04:00)
Dầu giảm từ mức cao 9 tuần ở New York, chặn mức tăng hàng tuần lần thứ hai do dự đoán đã tăng có thể đã quá mức
Dầu giao tháng 8, hết hạn hôm nay giảm 72 cent xuống $91.94 trên New York Mercantile Exchange và giao dịch ở $92.13 lúc 11:20 sáng, giờ Sydney
Vanginfo.vn