Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Chứng khoán Châu Á giảm (05/12/2012 09:51:00)
Chứng khoán Châu Á giảm khi tổng thống Mỹ tổ chức họp nâng thuế thu nhập lên mức cao nhất cho người Mỹ
Cổ phiếu của Honda Motor Co. (7267), a giảm 1.4%, Western Areas NL giảm 4.4% ở Sydney, Santos Ltd., giảm 0.7%
Chỉ số MSCI Asia Pacific Index (MXAP) giảm 0.2% xuống 124.64 lúc 9:27 sáng ở Tokyo. Chỉ số này đã tăng tháng trước trước dấu hiệu kinh tế Trung Quốc phục hồi
Vanginfo.vn