Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 7-6-2012 (07/06/2012 10:17:00)
Hôm qua vàng tăng phiên Âu và đầu phiên Mỹ, bất ngờ rơi nhanh vào cuối phiên Mỹ, kết thúc một ngày giảm giá. Cục dự trữ Liên Bang Mỹ cho rằng nền kinh tế vẫn di trì phát triển trung bình khi nhà sản lượng của nhà máy tăng và thị trường bất động sản đang cải thiện.
Theo phân tích kỹ thuật, MACD đang giảm trên dương. Và giá đang dưới đường trung bình của bollingerband. Cho thấy giá vàng sẽ xuống điều chỉnh. Hôm nay vàng dưới 1620 thì giảm xuống 1610/1600. Nếu giá trên 1620 thì tăng đến vùng 1630/1641
Biên độ dao động: 1600-1630
Chiến thuật
Bán                  : 1623
Chốt lời           : 1615/1605
Chặn lỗ            : 1627